Hasar Ä°ÅŸlemleri


Kasko Branşı İhbar Anında Gerekenler

 

• Poliçe ve acente numarası
• Poliçenin baÅŸlangıç ve bitiÅŸ tarihi
• Sigortalının adı, soyadı, ticari unvanı 
• Hasar tarihi 
• Tahmini hasar miktarı
• Hasarın mahiyeti 
• Ekspertiz yapılacak tamirhane adresi ve telefonu

 

Hasar Dosyası Ä°çin Gereken Evraklar

 

 

• Poliçe fotokopisi
• Trafik Polisi tarafından tutulmuÅŸ Kaza Zaptı (yaÅŸ kaÅŸeli) ,AnlaÅŸmalı Tutanak (yaÅŸ imzalı)
• Alkol raporu (trafik polisinin tuttuÄŸu kaza zabıtlarında yaÅŸ kaÅŸeli olmalı)
• Kaza zabtının tutturulmadığı hallerde sürücünün yazılı beyanı
• Sigortalı araca ait ruhsat fotokopisi, gerektiÄŸinde asılları
• Sigortalı araç sürücüsüne ait sürücü belgesi fotokopisi
• Yanma olaylarında itfaiye gelmiÅŸ ise, itfaiye raporu kendi imkanları ile söndürülmüÅŸ ise, yazılı beyan ve imkan dahilinde olay yerinde fotoÄŸraf çekilmesi 
• Hasara iliÅŸkin Faturalar 
• Hasara iliÅŸkin FotoÄŸraflar 
• Vergi Levhası ve Ä°mza Sirküsü fotokopileri (Ruhsat sahibinin ÅŸirket olduÄŸu durumlarda )

 

 

Çalınma Olaylarında;

 

 

• Aracın çalındığı mahal karakoluna müracaat edilerek aracın çalındığına dair tutanak 
• Çalınma tarihinden itibaren 30 gün sonunda araç hala bulunamamış ise Åžirketimizden alınacak bir yazı ile Emniyet MüdürlüÄŸü 2. Kısım Oto Hırsızlık AmirliÄŸine ve müracaat tutanağını tanzim eden karakola da müracaatla aracın bulunamadığına dair yazı 
• Aracın baÄŸlı bulunduÄŸu trafik ÅŸubesinden aracın çalınmadan ötürü kaydının silindiÄŸine dair belge 
• Ruhsatnamede haciz kararı var ise haciz koyduranın onayı 
• Hasarlı yerleri gösterir fotoÄŸraflar 
• T.C. Kimlik Numarası

 

 

 


 Kaza Tespit TutanaÄŸi

 

 


22.11.2011 16:30/ Ä°KÄ°LER MAZDA   Devamı..

Copyright 2011 İkiler Otomotiv-Honda Özel Servisi
Ajans Tempo